Close

Program

Program se održava u Rijeci, Opatiji i Zagrebu.

OTVORENI SATOVI su dvosatne radionice koje se povremeno održavaju za nove sudionike, besplatne su ili imaju sniženu cijenu.

RADIONICE su uvijek tematske i mogu trajati do 4 sata.  Otvorene su za nove i stare članove. Sudionici se prijavljuju prijavnicom i njihov je broj ograničen.

U sezoni 2012/13. u tijeku je ciklus radionica na temu emocija (strah, ljutnja, tuga, radost i suosjećanje). Moguće je sudjelovati na samo jednoj radionici. Posebnost je živa glazba koju nam donosi talijanski perkusionist Alex Croce.

Korak u nepoznato je novogodišnja radionica na kojoj također svira Alex, osmišljena je kao ritual i slavlje. Ovo je naša najveća radionica po broju sudionika, jedina takva!

GRUPE su kontinuirani programi s ciljem dubljeg terapijskog rada. Imaju do 12 članova. Grupe su zatvorene što znači da su od početka do kraja prisutni uvijek isti sudionici. Prije uključivanja, članovi grupe prolaze inicijalni razgovor nakon kojeg se prijavljuju prijavnicom i potpisuju ugovor kojim su regulirana osnovna pravila rada grupe.

Tjedne su grupe one koje idu jednom tjedno u trajanju od dva ili tri sata tijekom 12 tjedana ( Tijelo u pokretu). Mjesečne grupe idu jednom mjesečno u trajanju od 7 sati kroz 5 ili 6 mjeseci (Body parts, Moj život u 5 slika, Plesna psihoterapija).

INDIVIDUALNE SEANSE su susreti terapeuta i klijenta, jednom tjedno, kroz duži vremenski period. Seansa traje 60min.  Nakon inicijalnog razgovora rade se 3 probne seanse nakon čega se dogovara trajanje, tema tj. problem i cilj terapijskog odnosa.

SEANSE ZA PAROVE su susreti terapeuta s parom, jednom tjedno, kroz duži vremenski period. Trajanje seanse je 60 min. Jednako kao i kod individualnih seanse najprije se provodi inicijalni razgovor, a nakon 3 probne seanse, “ugovara” se daljnji tijek terapije.