Close

Plesna psihoterapija

“Tijelo je temeljna metafora vašeg života. Ona je vaša Biblija, vaša enciklopedija, vaša životna priča.” Gabrielle Roth