Close

Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija je sinteza humanističke psihoterapije, teorije objektnih odnosa, psihoanalitičke self psihologije te razvojne psihologije koja se temelji na radovima Johna Bowlbya, Margaret Mahler, Danijela Sterna i dr. U sebi sadrži teorije iz  Gestalt terapije,  Transakcijske analize, na klijenta otijentirane psihoterapije, tjelesne psihoterapije, obiteljske psihoterapije, bihevoralne psihoterapije i dr.
Osnovni pojmovi Integrativne psihoterapije su: kontakt, odnos, ego status i životni skript.

Naziv “integrativna” ima više značenja. Odnosi se na proces integriranja osobe; uzimajući odbačeni, neosvješteni, ili neriješeni aspekt selfa i čineći ga dijelom jedinstvene osobnosti. Također se odnosi na ujedinjavanje afektivnog, kognitivnog, bihevioralnog i fiziološkog sustava funkcioniranja. Termin “integrativna” se također odnosi na integraciju teorija. Također je naglasak na osobnom rastu i integraciji psihoterapeuta.

Integrativna psihoterapija polazi od toga da je svaka faza ljudskog razvoja obilježena specifičnim krizama i zadacima koji u odnosu terapeut  – klijent dobivaju šansu za nova učenja.

Više doznajte na linkovima:

Hrvatska udruga za Integrativnu psihoterapiju (HUIP) (www.huip.hr‎)

European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) (http://www.euroaip.eu/about-eaip/)

International Integrative PsychotherapyAssociation (www.integrativeassociation.com)

Institute for Integrative Psychotherapy (http://www.integrativetherapy.com/)

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (http://www.integrativetherapy.com)

Sve o mojoj privatnoj praksi iz psihoterapije saznajte na www.psihoteraija-rijeka.com.